Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Державної електронної бібліотеки з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці > Періодичні видання > Український журнал з проблем медицини праці

Державної електронної бібліотеки з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці > Періодичні видання > Український журнал з проблем медицини праці

    Обложка Мед_праці.jpg
 

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів. 

Заснований у квітні 2005 року
 
Засновник - Державна установа «Інститут медицини праці НАМН України»
 
Видавець – ТОВ «Видавничий дом «Авіцена»
 
Тематична спрямованість:
·         питання державної політики і проблем медицини праці
·         теоретичні основи охорони здоров’я працюючого населення
·         умови праці та особливості впливу хімічних, фізичних та біологічних факторів виробничого середовища на організм працюючих
·         механізми пошкоджуючої дії шкідливих факторів виробничого середовища
·         фізіологія праці
·         професійний відбір, біомаркери підвищеної чутливості організму
·         здоров’я та медико-санітарне обслуговування працюючих
·         питання діагностики та лікування професійних захворювань, медичної експертизи працездатності та реабілітації хворих на професійні захворювання
·         нормативне, правове, кадрове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення системи надання медичної допомоги працюючим
·         проблеми підготовки медичних кадрів та організація післядипломної освіти лікарів з гігієни праці та професійної патології
·         робота санітарно-епідеміологічної служби з питань санітарного нагляду
·         організація та ефективність наукових досліджень у системі медицини праці та впровадження нововведень
·         здоровий спосіб життя працюючих
·         питання історії медицини праці, біоетики та деонтології
·         проблеми наукової медичної інформації
·         міжнародний досвід і міжнародне співробітництво з питань медицини праці